Pentru refacerea rezervării, trebuie să contactați prin telefon serviciul nostru pentru clienți, dar nu prin e-mail. Refacerea rezervării trebuie efectuată în timpul orelor noastre de program, cu cel puţin 24 de ore înainte de ora iniţială sau noua oră de plecare, în funcţie de care dintre acestea este înaintea celeilalte.