Confirmarea rezervării este trimisă automat la adresa de e-mail pe care aţi furnizat-o în momentul rezervării. Dacă nu aţi primit confirmarea rezervării, este posibil să fi furnizat o adresă de e-mail incorectă. De asemenea, unele servere de e-mail pot considera aceste tipuri de e-mailuri ca spam. Verificaţi dacă e-mailul nu a fost mutat în folderul de spam (mesaje nedorite).

Ne puteţi contacta întotdeauna şi vă vom trimite o nouă confirmare a rezervării. Reţineţi că este foarte important să furnizaţi adresa de e-mail corectă, deoarece noi o utilizăm pentru a vă înştiinţa în legătură cu orice modificări ale orarelor sau alte modificări referitoare la rezervare.